Archive for October, 2014

  • Mencari Daulat Rakyat*)

    By on 15/10/2014

    Dalam banyak silang-sengkarut mengenai persoalan pemilihan kepala daerah itu saya justru melihat pokok soalnya bukan pada pilihan prosedural dan...

    0